Bestyrelsen Brædstrup Lokalråd

Bestyrelsen for Brædstrup Lokalråd valgt på Stiftende generalforsamling d. 6. juni 2017

Klik her for at se liste over bestyrelsesmedlemmer

Lokalraadet 1

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pernille Stobberup   Ketil Rokkjær          Brian Krogh          Ole Dahl Kristensen   Olav Holst   Søren Munk       Preben Norup