Bysekretariat for Brædstrup

Brædstrup Lokalråd har et bysekretariat med en tilknyttet byplanarkitekt som bykoordinator.

Borgerne, foreninger m.v. kan trække på assistence til projektudvikling og fremkomme med ønsker til lokalrådet

Normalt træffes bykoordinatoren torsdage mellem kl. 15 og 18 i Lokalrådets lokale på Brædstrup Bibliotek.

Bysekretariatet kan også kontaktes hos bykoordinatoren Mogens Knudsen telf. 20499018 naerdemokrati@gmail.com