Brædstrup Lokalråd blev stiftet d. 6. juni 2017 og har endnu ikke nået at afslutte projekter. Ind til videre er Lokalrådets arbejde koncentreret om det store omfornyelsesprojekt for Brædstrup by, der starter i efteråret 2017 og forløber 4-5 år.