Igangværende projekter i lokalrådet

Lokalrådet starter med et meget stort projekt .- områdefornyelse for Brædstrup - der strækker sig over 4-5 år med et budget på ca. 18 mill.

Læs artikel fra Brædstrup Avis

Det vil i det første lange stykke tid være Lokalrådets hovedopgave at samarbejde med Horsens kommune og byens borgere om udvikling af et program for områdefornyelsen, der skal være færdig i januar 2018, godkendes af byrådet og senere endelig godkendes i Trafik, Bolig og Byggestyrelsen i april 2018.

Herefter kan arbejdet med de konkrete projekter igangsættes.

Borgerne er velkomne til at komme med andre ønsker.

Bysekretariatet drives af Lokalrådet med kontor på Brædstrup Bibliotekt hver torsdag kl. 15-18 og telf. 20499018 v/ byplanarkitekt Mogens Knudsen. Her kan borgerne henvende sig og få sparring til projektudvikling og fremkomme med ønsker.