Idébank for udvikling af Brædstrup

Du kan her på siden efterlyse folk, der kunne tænke sig at indgå i en arbejdsgruppe om et udviklingsprojekt for Brædstrup, som du gerne vil arbejde med.

Du kan indsende en tekst til bykoordinatoren naerdemokrati@gmail.com

Du skal angive tidspunkt for, hvor lang tid det skal ligge på siden.

Efter 3 måneder bliver dit indlæg automatisk slettet.