AktivitetsPark tættere på realitet

Ideen om at lave en aktivitetspark i Brædstrup er en realitet som tager mere og mere fast form.
Bl.a. har byrådet i Horsens Kommune bevilliget 400.000 kroner til projektet i 2016 - med mulighed for, at arbejdet med projektet kan begynde så snart der er sponsoraftaler i hus. 

Nov. 2016 - en anden i sponsor er nu i hus, nemlig Friluftsrådet med støtte til formidling, stiafmærkning og andre materialer. 

Læs artiklen i Brædstrup Avis  

Udendørs motion og sjove aktiviteter for alle. Sådan kan man i meget korte træk beskrive projektet. 

Aktivitetsparken skal ligge i skovområdet bag tennisbanerne i Folkeparken, og der er lagt op til en meget bred vifte af aktiviteter og faciliteter. 

Læs hele artiklen på HSFO.dk

Læse mere om projektet på facebook, hvor man også kan komme med kommentarer og gode ideer.

 

Der arbejdes ihærdigt med at finde sponsorer og andre aktører der ønsker at være med til at realisere Byens Aktivitetspark.