Sct. Hans ved Ring Sø

Der er mulighed for at mødes, grille medbragt mad, hygge og synge midsommervisen. 

Sct. Hans aften ved Ring Sø 

         Søndag den 23. juni 2019

Traditionen tro holder vi arrangementet ved Ring Sø.

Kl. 18.00 Er der mulighed for at spise sin medbragte mad og/eller kød der kan steges på grillen, som er tændt og klar til brug.

Gratis snobrød - pinde kan lånes

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer.

Kaffe, vin, pølser, øl og vand kan købes

 

Kl. 19.30 Er der båltale og lige efter tændes bålet

Båltalen holdes i år af . . . . . .  (følg med i dagspressen) 

Ca. kl. 21.00 Afslutning

ALLE ER VELKOMMEN.

Arrangør: Brædstrup Borger- og Turistforening
Brædstrup Idrætsforening af 1924 

I må gerne medbringe bord og stole. 

Her er lidt billeder fra tidligere Sct. Hans arrangement

SAM 4210