Områdefornyelse i Brædstrup

Udkast til program for Områdefornyelse for Brædstrup

Mange borgere havde fundet vej til Borgermødet d. 22. november i Energi Midt´s tidligere administrationsbygning på Søndergade.

En gruppe af borgere har i løbet af efteråret 2017 arbejdet sammen med Horsens Kommune om udvikling af områdefornyelse i Brædstrup. På mødet d. 22. november blev resultaterne af arbejdsgruppens tre møder præsenteret for de fremmødte i form af 10 konkrete projektemner til byfornyelsesprogrammet . Alle forslag blev hilst velkomne med stor tilfredshed fra mødedeltagerne. 

Horsens Kommune går nu igang med at vurdere om alle projekter, evt. i tilrettet form, kan indgå i byfornyelsesprogrammet, som forventes fremlagt for Byrådet til godkendelse i begyndelsen af 2018. Programmet skal herefter fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til endelig godkendelse, der forhåbentlig vil foreligge i april.

Borgernes forslag til projekter, som er sendt til kommunen kan ses Udkast til Områdefornyelse - borgernes forslag

Forslagene er nu bearbejdet til et Program for områdefornyelse i Brædstrup. Det er godkendt af Horsens Byråd i januar 2018 og sendt til endelig godkendelse i Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen. 

Forslagene er godkendt og projekterne sættes igang løbende i 2018, 2019 osv.    

  

IMG 0591

Områdefornyelse i Brædstrup startede med et byværksted i Brædstruphallerne, hvor borgerne var inviteret ind af Kommunen og Brædstrups nye Lokalråd til at drøfte udvikling af Brædstrup.

På byværkstedet d. 11. september 2017 fremkom mange ideer til udvikling af Brædstrup og byhaven i Bredgade blev etableret af frivillige.

 

20171101 190854

Byværkstedet og efterfølgende 3 arbejdsgruppemøder danner baggrund for et forslag til et program for områdefornyelse i Brædstrup, som skal føre til at 18 mill. kr bruges over de næste 4-5 år til udviklingsprojekter i Brædstrup. Det konkrete arbejde påbegyndes, når Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen har godkendt Områdefornyelsesprogrammet i april 2018.